V rámci zajištění maximální bezpečnosti je možné dotázat se s Vaším SIN jen z jednoho mobilního telefonního čísla. Po první žádosti prostřednictvím SMS si Vaše mobilní telefonní číslo uložíme. V následných dotazech bude kontrolováno, zda je dotaz na dané SIN realizován pouze z příslušného mobilního telefonního čísla.
Pokud Vám SMS výpis nedorazil, zkontrolujte, prosím, dotazem u telefonního operátora, zda máte povolené Prémiové SMS a zda máte dostatečný kredit. Pokud máte povolené prémiové SMS i dostatečný kredit a SMS výpis přesto nedorazil, volejte + 420 296 363 199 (helpdesk společnosti Advanced Telecom Services, s.r.o., která službu technicky zajišťuje). Služba SMS výpis je dostupná v síti společností O2, T-Mobile a Vodafone.
Bezpečnostní pravidla služby neumožňují, aby se vrátil více než jeden SMS výpis za 6 hodin. Tato pravidla chrání uživatele před možným nechtěným vícenásobným objednáním služby a následného vícenásobného odečtení kreditu.
Pokud stav závazku nebyl aktualizován – zde doporučujeme počkat do 15. dne následujícího měsíce a prověřit aktualizaci SMS dotazem.

Členské společnosti sdružení SOLUS mají povinnost aktualizovat databázi minimálně jednou měsíčně, a to vždy do 10. dne v kalendářním měsíci podle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce,nicméně v případě víkendu nebo státního svátku může dojít ke zpoždění.

Také mohlo dojít k prodeji vašeho závazku.

Ne, internet je potřeba pouze pro stažení aplikace prostřednictvím Google Play nebo App store. Samotná služba SMS výpisu funguje na principu Premium SMS.
PIN zadaný při instalaci nejde z bezpečnostních důvodů změnit. Při zapomenutí PINu je nutné aplikaci přeinstalovat. Po reinstalaci aplikace bude vymazán archiv příchozích SMS výpisů a první SMS odeslaná v znovu nainstalované aplikaci bude účtována podle vyššího tarifu.
Pokud se Vám v detailu SMS výpisu objeví nulová dlužná částka, znamená to, že dlužná částka byla uhrazena.

Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do Registru FO zařazen/a, jsou v tomto registru uchovávány ještě po dobu:

a) tří let,
b) jednoho roku v případě, kdy je zdrojem předmětné informace telekomunikační operátor.

Pokud se Vám v detailu SMS výpisu objeví nulová dlužná částka, znamená to, že dlužná částka byla uhrazena.

Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do Registru FO zařazen/a, jsou v tomto registru uchovávány ještě po dobu:

a) tří let,
b) jednoho roku v případě, kdy je zdrojem předmětné informace telekomunikační operátor.

image002-300x165_002

V rámci SMS výpisu dostanete informaci o všech svých závazcích, které jsou evidovány členskými společnostmi sdružení SOLUS v Registru FO, kde je dlužná částka vyšší nebo rovna 500 Kč.

image004-300x300_002

Pokud se Vám v detailu SMS výpisu objeví text „Žádný záznam“ nebo alternativně v základním SMS výpisu: „V soucasnosti pro Vas SIN v registru neni zadny zaznam (prislusne rodne cislo neni evidovano); aktualnost dat k …“ znamená to, že v Registru FO se nenachází záznam o závazku spojený s Vaším rodným číslem.

image006