Co je SMS Výpis?

Nejsnazší cestou k aktuálním informacím o tom, zda a jaké informace o vás Registr FO (registr fyzických osob) obsahuje, je jednoduchá služba SMS výpis. Po aktivaci služby Premium SMS  u vašeho mobilního operátora si můžete informace ověřovat pravidelně a jednoduše – získáte je přes aplikaci v chytrém telefonu  nebo SMS zprávou  během několika málo minut.

Služba SMS výpis je určena pouze pro fyzické osoby. Obsahuje:

  • údaje o tom, zda je evidován dluh po splatnosti nebo zda byl již uhrazen,
  • informace o jednotlivých společnostech, které tyto údaje evidují,
  • datum a přesný čas, kdy byl výpis zhotoven.

Co potřebuji, abych mohl získat SMS výpis?

Nutnou podmínkou pro zaslání SMS výpisu je získání unikátního osobního kódu SIN, který slouží k jednoznačné identifikaci žadatele. Pokud ještě svůj osobní kód SIN nemáte, můžete o něj požádat vyplněním Žádosti o přidělení kódu SIN.

Svůj osobní kód SIN obdržíte buď SMSkou na číslo Vašeho telefonu nebo poštou (do vlastních rukou výhradně jen adresáta) na adresu, kterou uvedete v elektronické žádosti.

SIN si pečlivě uschovejte – díky němu můžete opakovaně podle potřeby získávat SMS výpisy během několika málo minut a za výhodnější cenu, než tradiční výpis v papírové podobě.

Mám SIN
Nemám SIN a chci ho

Kolik to stojí?

Ceník pro službu, která vás zajímá, si můžete rozkliknout níže.

Cena za vygenerování a zaslání kódu SIN přes SMS je 50 Kč.

Objednávací SMS:

  • cena SMS dle tarifu Vašeho operátora.

Příchozí SMS obsahující SMS výpis:

  • 125 Kč (včetně DPH).

Příchozí SMS – oznámení chyb při zadávání SIN v objednávací SMS:

  • první tři chybné pokusy 0 Kč (V třetí SMS je informace, že další SMS bude zpoplatněna),
  • čtvrtý a každý další chybný pokus 125 Kč (včetně DPH).

Jedná se o pokusy provedené v rámci 24 hodin od prvního chybného pokusu.

Jak to funguje?

Před samotným použitím služby si u vašeho mobilního operátora ověřte, zda máte povolenou služby Premium SMS a sami se přesvědčte, že máte dostatečný kredit (v případě předplacených karet).

Pokud jste podmínky splnili, pak na číslo 902 11 odešlete SMS zprávu ve tvaru SOLUSmezeraSIN. Místo „SIN“ uveďte přidělený osmimístný osobní kód SIN (SMS má tedy například tvar SOLUS ABCDEFGH).

Pokud jste nenašel nebo nenašla všechny potřebné odpovědi, zkuste se podívat na naše Často kladené otázky nebo konktaktujte Klientský servis sdružení SOLUS na čísle 222 368 707.