Cílem registrů je přispívat k prevenci předlužování klientů a k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení. Registry SOLUS snižují potenciální finanční ztráty věřitelů a přispívají tak ke zvyšování dostupnosti služeb pro klienty a k jejich příznivějším cenovým podmínkám.

V rámci společenské odpovědnosti se Sdružení SOLUS zabývá především osvětou v dluhové oblasti, vzděláváním a zvyšováním transparentnosti na trhu.

SOLUS sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, telekomunikační operátoři, distributoři energií a další společnosti. Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS a prostřednictvím registrů SOLUS efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují – a chránit tak v konečném důsledku samotné klienty před nezodpovědným zadlužováním.

Více informací na www.solus.cz.